Czym jest nadzór BHP?

Nadzorem BHP zajmują się zwykle wyspecjalizowane w nim osoby. To właśnie one dbają o to, by w firmie zawsze przestrzegano wszystkich mniej i bardziej istotnych zasad BHP, czyli zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nadzór nad tymi kwestiami powinien być sprawowany regularnie przez doświadczonych ekspertów. Warto więc zapewnić go swojej firmie i warto w […]

Skuteczne szkolenie z BHP

Rozpoczynając świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę, wszyscy są zobowiązani przejść odpowiednie szkolenia bhp, zwane wstępnym. Jest to konieczne nawet wówczas, gdy w dotychczasowym życiu brało się już udział w niejednym podobnym szkoleniu. O bezpieczeństwie i higienie pracy uczą już przecież w szkole, na praktykach zawodowych, na uczelni. Temat wydaje się więc powszechnie […]